Uw school en Bijlesnetwerk

Bijlesnetwerk organiseert bijles, huiswerkbegeleiding en examentraining, zowel buiten de school als op de school. Ook is kortdurende vervanging van uw (zieke) docent mogelijk en organiseren wij zomerscholen. In de ondersteuning die wij op of samen met de school organiseren, staat de kwaliteit centraal. In principe zijn de activiteiten onderwijsondersteunend en niet onderwijsvervangend. De ondersteuning die Bijlesnetwerk biedt, kan op veel verschillende manieren vorm krijgen. Afhankelijk van de cultuur en de behoefte van de school kan de samenwerking variëren van zeer intensief tot basaal. Graag gaan we ook met u in gesprek om de mogelijkheden tot samenwerking en ondersteuning te bespreken. U kunt ons altijd benaderen via e-mail of u kunt bellen met 085-7325830 (contactpersoon Boudewijn Dekker).

Om u een idee te geven van de mogelijkheden, vindt u hier een aantal verschillende manieren waarop Bijlesnetwerk bij u op school actief kan zijn.

Huiswerkbegeleiding

Voor veel leerlingen is het prettig als zij (tijdelijk) begeleid worden bij het maken van het huiswerk. Deze begeleiding kan op verschillende manieren plaatsvinden. Zo zijn er huiswerkklassen, waarin leerlingen gestimuleerd worden om in stilte gedisciplineerd aan de slag te gaan. De huiswerkbegeleider is hier verantwoordelijk voor het scheppen van een werksfeer. Ook bestaat er huiswerkbegeleiding waarin de inhoud van het huiswerk meer centraal staat. Leerlingen kunnen met hun inhoudelijke vragen over de stof terecht bij de huiswerkbegeleider, die hen de stof uitlegt en zo de leerling verder helpt met het huiswerk. Een derde vorm van studiebegeleiding is een vorm waarin de huiswerkbegeleider met name bezig is met het helpen structureren en plannen van de stof. Hierbij is de studiebegeleiding er op gericht een leerling steeds zelfstandiger te laten werken en echt studievaardigheden aan te leren.

Deze drie verschillen vormen van huiswerkbegeleiding zijn in praktijk niet altijd zo zwart-wit te onderscheiden, maar een gesprek over het type huiswerkbegeleiding vormt altijd de basis voor de keuze van de specifieke huiswerkbegeleider.

Naast het daadwerkelijk begeleiden van leerlingen, komen er veel organisatorische en administratieve handelingen kijken bij het aanbieden van huiswerkbegeleiding. Bijlesnetwerk neemt graag beide aspecten, zowel de inhoudelijke begeleiding als de organisatorische handelingen, van u over.

Examentraining

In de examentrainingen van Bijlesnetwerk gaat de leerling aan de slag met zowel het inzicht in het vak als de bijbehorende vaardigheden die nodig zijn voor het examen. Dit kan in een volledige examentraining worden gedaan, waar met de examenbundel van Bijlesnetwerk wordt gewerkt. Deze training duurt, afhankelijk van het vak en het niveau 1-3 dagen. De kracht van deze trainingen ligt in het overzicht dat de leerling geboden wordt, in combinatie met veel persoonlijke begeleiding. Door veel te oefenen met examenopgaven, direct gevolgd door feedback en uitleg van de theorie, wordt het zelfvertrouwen van de leerling vergroot en ziet hij of zij het examen vaak met vertrouwen tegemoet. Door de structuur van de training en het materiaal, wordt de leerling meegenomen door de hele examenstof en leert hij of zij te zien hoe de specifieke onderdelen en domeinen in het grote geheel passen. Door veel examenopgaven te oefenen met een systematisch stappenplan, traint de leerling hoe hij of zij het examen aan kan pakken en leert hij of zij niet in paniek te raken als het antwoord niet meteen te binnen schiet.

Ook is er de mogelijkheid om met bepaalde domeinen van het examen aan de slag te gaan. In een relatief kort tijdsbestek van enkele uren wordt een specifiek domein van een vak voor het examen uitvoerig besproken en geoefend. Op deze manier kan een specifiek onderdeel van een vak extra aandacht krijgen. Door de combinatie van de uitleg van de theorie, het opstellen van een stappenplan voor opdrachten, het oefenen met examenopdrachten en directe feedback worden de leerlingen voorbereid op dit specifieke examenonderdeel, maar leren zij ook hoe ze zich zelf verder kunnen voorbereiden op het eindexamen. Deze vorm van examentraining kan worden ingezet als er specifieke lacunes in de kennis van de eindexamenkandidaten bestaan, door bijvoorbeeld lesuitval, of als extra oefening voor een school- of eindexamen.

Bovenstaande mogelijkheden zijn slechts een greep uit de opties die er zijn om samen te werken met Bijlesnetwerk. Heeft u een idee, een vraag of een voorstel, belt of mailt u dan gerust!

Bijles

Vaak neemt de docent en daarmee de school als een van de eersten een behoefte aan extra ondersteuning bij een leerling waar. Soms is het moeilijk of lukt het zelfs niet om die leerlingen die extra ondersteuning te bieden binnen de klas. Ook kan het sommige leerlingen erg helpen iemand anders dan de al bekende leraar voor zich te hebben, die de opdrachten net iets anders benadert of uitlegt. Bijles kan in deze gevallen een uitkomst zijn. Bijlesnetwerk organiseert graag bijlessen voor deze leerlingen op de school of thuis.

Veel scholen organiseren al zelf bijles binnen de school, door bijvoorbeeld bovenbouwleerlingen te koppelen aan onderbouwleerlingen. Dit pakt vaak goed uit, maar soms blijkt de koppeling toch minder succesvol dan gehoopt. Daarnaast neemt de organisatorische rompslomp hiervan vaak veel tijd in beslag van een of meerdere drukke en kostbare docenten.

Bijlesnetwerk kan de bijlescoördinatie in de school van u overnemen, zodat docenten zich meer kunnen richten op het primaire proces. Mocht er binnen de school geen geschikte bijlesdocent gevonden kunnen worden, dan zet Bijlesnetwerk zijn eigen docentenbestand in om te proberen toch in de bijlesaanvraag te kunnen voorzien.

Zomerschool

Het rendement van zittenblijven is laag: het is voor veel leerlingen erg demotiverend en draagt lang niet altijd bij aan een succesvol vervolg van de schoolloopbaan. Er kunnen goede redenen zijn om een individuele leerling te laten doubleren, maar voor veel leerlingen geldt dat zij ondermaats presteren op slechts één of enkele vakken. Het is dan zonde als zij een heel jaar moeten overdoen. Steeds vaker organiseren scholen daarom een lenteschool of zomerschool.

Bijlesnetwerk kan de volledige zomerschool voor uw school of scholengroep organiseren. Meer informatie leest u op onze pagina over Lente- en Zomerscholen in 2017.