Huiswerkinstituut

Bijlesnetwerk biedt – naast individuele huiswerkbegeleiding aan huis – op verschillende scholen en externe locaties door heel Nederland huiswerkbegeleiding. Leerlingen komen op vaste dagen naar het huiswerkinstituut, waar de begeleider hen helpt bij het maken van een planning. Leerlingen gaan hier zelfstandig mee aan de slag. De huiswerkbegeleider is aanwezig om de leerling verder te helpen bij vragen, om te motiveren, bij te sturen, te controleren en te overhoren. Ook is er ruimte voor het bespreken van leerstrategieën en uit te zoeken welke manieren van leren effectief zijn voor de leerling. Als leerlingen het werk van die dag af hebben en alles is gecontroleerd, kan de leerling naar huis. De begeleider noteert in ons online leerlingvolgsysteem wat er die dag gedaan is en hoe dit ging. Ouders kunnen thuis inloggen op dit programma en op die manier de begeleiding volgen.

Om de transparantie tussen klant en Bijlesnetwerk te bevorderen is er een algemeen reglement opgesteld. Hierin staan de algemene regels over de huiswerkbegeleiding voor alle locaties. Dit reglement vindt u hier.

Bent u geïnteresseerd in huiswerkbegeleiding, maar weet u niet of Bijlesnetwerk gekoppeld is aan de school van uw kind? Of wilt u overleggen welke vorm van begeleiding het beste bij uw kind past? Bel dan naar 085-7325380 of mail uw vraag naar F.Smid@bijlesnetwerk.nl.