Bijlesnetwerk

De beste bijles thuis en online

Bijles aan huis

Oefenboeken van Bijlesnetwerk voor de basisschool

Wil jij graag thuis extra oefenen met jouw kind voor taal en/of rekenen? Dat kan! Met ons nieuwe Bijlesnetwerk oefenmateriaal voor de basisschool, oefen je samen met de lastige onderwerpen. Van keer- en deelsommen tot breuken oplossen en van begrijpend lezen tot werkwoordspelling, alles komt voorbij. De oefenboeken zijn geschikt voor leerlingen uit groep 4 t/m 8.  

Basisschool oefenboeken bestellen?

Bij een bijlespakket van 10 uur ontvang je gratis een oefenboek. Ze zijn ook los te verkrijgen voor €22,95 per stuk. Wil je graag onze oefenboeken los bestellen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 085-7325830 of per mail info@bijlesnetwerk.nl. We zijn ook te bereiken via WhatsApp op het nummer 06-10433792. Na jouw bestelling, ontvang je de boeken thuis. Zo kun je samen met jouw kind verder aan de slag!   

Hieronder vind je een overzicht van al onze basisschool oefenboeken: 

Groep 8 oefenboeken

Onderwerp In dit boek oefent je kind met…
Begrijpend lezen De hoofdgedachte van een tekst, tekstdoelen en woordenschat
Werkwoordspelling Bijvoorbeeld het voltooid deelwoord en zwakke en sterke werkwoorden in de verleden tijd
Spelling Bijvoorbeeld het spellen van samenstellingen, woorden met accenten en je kind oefent met woordenschat
Taal Taalkundig ontleden (voornaamwoorden, voegwoorden etc.) en zinsontleding (meewerkend voorwerp, bedrijvende/lijdende zinnen etc.)
Sommen Plus- min- keer- en deelsommen en grafieken, schema’s en tabellen
Redactiesommen Verhaaltjes waarin plus- min-, keer- en deelsommen terugkomen en ook redactiesommen met kommagetallen
Komma’s, breuken en procenten – deel 1 Sommen met kommagetallen, breuken en procenten en het omrekenen ervan
Komma’s, breuken en procenten – deel 2 Extra opgaven met kommagetallen, breuken en procenten en het omrekenen ervan
Maten en gewichten Lengte, omtrek, oppervlakte, gewicht en kaartlezen
Opzoeken en aflezen (tijd, geld & snelheid) Sommen met tijd, geld en snelheid
Doorstroomtoets taal Begrijpend lezen, spelling, werkwoordspelling, woordenschat en zinsontleding ter voorbereiding op de doorstroomtoets in groep 8
Doorstroomtoets rekenen Sommen, maten, gewichten, procenten, breuken, geld, tijd, verhoudingen en opzoeken/aflezen ter voorbereiding op de doorstroomtoets in groep 8

Groep 7 oefenboeken

Onderwerp  In dit boek oefent je kind met… 
Lezen De belangrijkste details uit een tekst halen, het geven van een mening over de tekst en een vergelijking maken met onderwerpen buiten de tekst
Begrijpend lezen Verwijswoorden, tekstdoel en woordenschat
Werkwoordspelling Bijvoorbeeld d’s en t’s in de tegenwoordige tijd en het vervoegen van verschillende vormen van werkwoorden
Spelling Bijvoorbeeld het spellen van bijvoeglijke naamwoorden, woorden met ie of i en verkleinwoorden
Taal Taalkundig ontleden (voornaamwoorden, voegwoorden etc.) en zinsontleding (werkwoordelijk gezegde, lijdend voorwerp etc.)
Sommen Cijferend optellen en aftrekken tot 10.000, uit het hoofd vermenigvuldigen van grote getallen en staartdelingen
Redactiesommen Verhaaltjes waarin kommagetallen, tijd, geld en snelheid terugkomen
Breuken en procenten Begripsvorming bij breuken en procenten en het vereenvoudigen van breuken
Maten en gewichten Omtrek, oppervlakte, inhoud en sommen met tijd, geld en snelheid

Groep 6 oefenboeken

Onderwerp In dit boek oefent je kind met… 
Begrijpend lezen Tekstbegrip, tekstsoorten en woordenschat
Spelling Bijvoorbeeld het spellen van woorden met -ig/-lijk, -heit/-heid en met ‘s
Taal en werkwoordspelling Bijvoorbeeld werkwoorden in de tegenwoordige en verleden tijd en taalkundig ontleden (lidwoord, zelfstandig naamwoord etc.)
Sommen Optellen en aftrekken met grote getallen, schattend vermenigvuldigen en staartdelingen
Kommagetallen en breuken Kommagetallen afronden, sommen maken met kommagetallen en begripsvorming van breuken
Maten en gewichten Sommen met gewichten, oppervlakte en tijdsduur

Groep 5 oefenboeken

Onderwerp In dit boek oefent je kind met… 
Lezen De belangrijkste details uit een tekst halen, het geven van een mening over de tekst en een vergelijking maken met onderwerpen buiten de tekst
Taal Het spellen van woorden met -ng(-)/-nk(-), verkleinwoorden en woorden met -f, -v, -s of -z
Begrijpend lezen Tekstbegrip, spreekwoorden en woordenschat
Tellen, plus- en minsommen Verschillende plus- en minsommen tot 1000
Keer- en deelsommen De tafels van 7, 8 en 9, handig rekenen tot 100 en delen met rest
Maten en gewichten Omrekenen en begrijpen van lengtematen en gewichten

Groep 4 oefenboeken

Onderwerp In dit boek oefent je kind met…
Taal Het spellen van woorden met kleefletters, woorden met ei/ij en woorden met -eeuw, -ieuw of -uw
Begrijpend lezen Tekstbegrip, leesvaardigheid en woordenschat
Tellen, plus- en minsommen Heen- en terugtellen tot 100, schattend rekenen en redactiesommen tot 20
Keer- en deelsommen Tafels 1 t/m 6 en 10, deelsommen tot 20 en splitsen met grotere getallen
Maten en gewichten Sommen en begrip over lengtematen en gewichten
Bijna 20 jaar
ervaring
Geen
inschrijfkosten
1-op-1 bijles
aan huis
exit