Solliciteren

Persoonsgegevens

Voornaam*:

Tussenvoegsel:

Achternaam*:

Geslacht*: Man Vrouw

Geboortedatum*:

E-mailadres*:

Straat*:

Huisnummer*:

Huisnummertoevoeging:

Postcode*:

Stad*:

Vervoer*:

Telefoonnummer vast:

Telefoonnummer mobiel*:

Motivatie en Ervaring


Motivatie *
Ervaring *

Educatie

Opleidingsinstituut*:

Huidige of laatst genoten opleiding*:

Startjaar opleiding*:

Afgestudeerd*:

Cijferlijst middelbare school*:
Let op: het bestand moet kleiner zijn dan 4MB.
Alleen .pdf, .jpeg, .jpg, .bmp, .png, .gif, .doc en .docx bestanden zijn toegestaan.

Bijlesvakken

Geef bij ieder vak aan tot welk niveau je het kunt geven.

Aardrijkskunde

Basisschool rekenen

Basisschool taal

Bedrijfseconomie

Begeleiding in uren

Biologie

Cito-toets

Duits

Economie

Engels

Frans

Geschiedenis

Grieks

Huiswerkbegeleiding

Kunst

Latijn

Management & Organisatie

NaSk

NaSk1

NaSk2

Natuurkunde

Nederlands

Rekenen

Scheikunde

Spaans

Statistiek

Wiskunde A

Wiskunde B

Wiskunde C

Wiskunde D

Wiskunde GL/TL

Wiskunde onderbouw

Vestiging Bijlesnetwerk: