• Sluiten

Bijles

We bieden op dit moment bijles aan in de onderstaande vakken.

Middelbare school

Basischool

MBO/HBO/WO

Bijlesnetwerk

De beste bijles thuis
en online

Bijles aan huis

Toelichting pakketten en niet-opgenomen uren

Na iedere maand krijgt u een factuur per e-mail opgestuurd met een heldere specificatie van de gemaakte uren. Op deze factuur wordt minimaal het aantal uren gefactureerd zoals vastgelegd in uw pakket. Uitzondering hierop vormen de startmaand – de maand waarin u de mailbevestiging heeft ontvangen dat er een bijlesdocent gevonden is - en de zomermaanden juli en augustus. In de startmaand en de zomermaanden juli en augustus betaalt u slechts het daadwerkelijk aantal gemaakte uren tegen het tarief van het pakket dat u heeft. Uiteraard kunt u binnen het pakket dat u heeft zoveel uren maken als u wilt, per uur betaalt u altijd het tarief behorende bij uw pakket.

Terug naar overzicht Pakketten

Door omstandigheden als ziekte, excursies of vakantie zal het soms niet lukken om het minimum aantal uur van uw pakket te bereiken. U ziet dan op uw factuur een specificatie van het aantal niet opgenomen uren met bijbehorend pakket en tarief. De niet opgenomen uren neemt u automatisch mee naar de volgende maand(en). Ze kunnen tot en met drie maanden lang ingehaald worden bovenop het minimum aantal uren van uw pakket. Ingehaalde uren worden op uw factuur in mindering gebracht tegen de prijs van het pakket waarvoor ze destijds als niet-opgenomen gefactureerd waren. Soms is het handig om een kleiner pakket te kiezen voor de volgende maand(en) en op die wijze uren in te halen. Zie voor concrete toepassing hiervan, voorbeeld 3 hieronder.

Het kan voorkomen dat, bijvoorbeeld door vakantie en andere activiteiten, in een maand helemaal geen bijles nodig is. In dat geval zal uw pakket achteraf met terugwerkende kracht worden omgezet naar pakket Flex voor die maand. In voorbeeld 4 vindt u hier een praktijktoepassing van.

Niet opgenomen uren opgebouwd in een bepaalde kalendermaand kunnen niet verrekend worden met uren die gemaakt zijn bovenop het pakketminimum in voorgaande kalendermaanden. Het inhalen van uren kan dus alleen ‘achteraf’ en niet ‘vooraf’ plaatsvinden.

Onderstaande voorbeelden verduidelijken de werking van de pakketten en de niet-opgenomen uren.

Voorbeeld 1

Stel, u heeft Pakket C. U koopt dan 12 uur bijles per kalendermaand in. Vervolgens neemt u in een bepaalde maand 5 bijlessen af van 2 uur. In totaal heeft u dus 10 uur bijles gevolgd, 2 uur minder dan het pakketminimum. De 2 uur die ‘over’ zijn, kunt u (verspreid) in een van de komende drie maanden opmaken. Volgt u in de volgende maand 13 uur bijles? Dan heeft u nog 1 uur over om op te maken in twee maanden die daarna volgen.

Voorbeeld 2

Stel, u heeft Pakket B. U koopt dan minimaal 8 uur bijles per kalendermaand in. Vervolgens neemt u in een bepaalde maand vier bijlessen af van 2 uur. Dat is precies 8 uur, wat betekent dat u geen niet opgenomen uren heeft. De volgende maand volgt u 10 uur. Dan betaalt u de normale 8 uur van pakket B, plus 2 extra uren tegen de uurprijs van pakket B (25 euro).

Voorbeeld 3

Stel, u heeft Pakket B. U koopt dan minimaal 8 uur bijles per kalendermaand in. Vervolgens volgt u in een bepaalde maand maar 4 uur bijles. Er zijn dus 4 uren over. Deze uren neemt u mee naar de volgende maand (maximaal drie maanden lang). Op basis van uw huidige pakket (8 uur) moet u 12 uur bijles volgen in de volgende maand of ongeveer 9,5 uur verspreid over de volgende drie maanden om deze gemiste uren op te maken. Stel dat u denkt dat dit niet gaat gebeuren en u kiest daarom voor de volgende maanden voor Pakket A, minimaal 4 uur bijles per kalendermaand. Stel dat u nu 5 uur bijles volgt. U betaalt dan 5 uur tegen 27 euro, maar u krijgt dan natuurlijk ook 1 opgespaard uur van de vorige maand terug. Dit opgespaarde uur heeft u al betaald tegen 25 euro (de uurprijs van pakket B). U krijgt dus een rekening van 5 uur * 27 euro (=135 euro) minus 1 uur * 25 euro (=25 euro), oftewel u betaalt nog 110 euro in deze maand. Verder heeft u nog 3 uur over die u in een van de aanstaande twee maanden kunt opmaken.

Voorbeeld 4

Stel, u heeft pakket A. U koopt dan minimaal 4 uur bijles per kalendermaand in. Vervolgens neemt u in een bepaalde maand geen bijles af. In theorie zou u dan een factuur krijgen van uw pakketminimum, namelijk 4 uur bijles (4 * 27 euro = 108 euro) en zou u 4 kredieturen opbouwen. Dit zullen we in praktijk niet doen: We zetten uw pakket tijdelijk om naar pakket Flex voor die maand, waardoor u een factuur krijgt voor slechts 1 uur (à €31,00). Dit uur telt vervolgens als kredietuur, dat u bovenop uw pakketminimum kunt inzetten. Vervolgens zal automatisch uw reguliere pakket weer van kracht zijn in de volgende maanden.

Ruim 20 jaar
ervaring
Geen
inschrijfkosten
1-op-1 bijles
aan huis
exit