Bijles pgb-begeleiding


Begeleiding voor leerlingen met pgb

Leerlingen met een persoonsgebonden budget (pgb) kunnen zich bij ons aanmelden en het programma voor pgb-leerlingen volgen. Deze leerlingen hebben vaak problemen met plannen, structureren, concentreren. Het is moeilijk een juiste manier van aanpak te vinden bij de dagelijkse activiteiten. Gewone huiswerkbegeleiding is dan niet zo zinvol. Daarnaast wordt huiswerkbegeleiding niet vergoed via het pgb en kunnen discussies met de gemeente of de Sociale Verzekeringsbank ontstaan. Bijlesnetwerk wil geen huiswerkbegeleiding geven, maar het ‘anders’ noemen, zodat het pgb de begeleiding vergoedt. Bijlesnetwerk zorgt daarom voor een speciaal ontwikkeld plan toegespitst op de leerling en zijn of haar problemen. Eén van de belangrijkste redenen waarom Bijlesnetwerk deze zorg goed kan verlenen, is het feit dat wij individuele begeleiding bieden. Daarnaast werken wij voor pgb-leerlingen met speciale werknemers die gericht zijn op het bieden van de juiste zorg. Met een tarief van 20 tot 25 euro per uur blijven wij dicht bij onze missie om zoveel mogelijk leerlingen te kunnen helpen. Met uw pgb kunt u, indien nodig, dus ook nog veel andere zaken financieren.

pgb-begeleiding is bedoeld voor leerlingen met een autismespectrumstoornis (zoals pdd-nos en asperger) en concentratiestoornissen. In het geval van individuele begeleiding door Bijlesnetwerk gaat het met name om het terrein van probleemgedrag, psychisch functioneren of geheugen- en oriëntatiestoornissen. Het is van belang dat u voorafgaand aan het starten van de begeleiding een pgb-budget tot uw beschikking heeft. Om in aanmerking te komen voor een pgb, dient te zijn vastgesteld dat de onderzochte beperkingen van de leerling betekenen dat hij of zij matige tot zware beperkingen heeft op één of meerdere terreinen. Meer informatie hierover kunt u verkrijgen bij uw gemeente.

Wij maken een plan op maat voor de begeleiding en ondersteunen onder meer bij de volgende punten:

  • Het plannen van dagelijkse activiteiten
  • Problemen bij het denken, concentreren en/of waarnemen
  • Het onderhouden van sociale contacten
  • Probleemgedrag
  • Problemen met oriëntatie in tijd, plaats en persoon.

Wat doet Bijlesnetwerk?

We bieden (een combinatie van) de volgende mogelijkheden:

  • Buitenschoolse of naschoolse opvang van de leerling in het speciaal onderwijs. Let op: dit is alleen mogelijk als een indicatie voor speciaal onderwijs aanwezig is
  • Particulier onderwijs verstrekken; enkel wanneer er een leerplichtontheffing is. De gemeente en de Sociale Verzekeringsbank zien dit gedurende deze periode als dagbesteding.
  • Opvang van de leerling wanneer het gaat om specifieke begeleiding en toezicht

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden die Bijlesnetwerk uw kind kan bieden? Schrijf u dan hieronder in voor pgb-begeleiding. Wanneer u onder vermelding van pgb-begeleiding uw leerling aanmeldt, bellen wij u terug om de mogelijkheden te bespreken.

Nu inschrijven